Language
Product    ผลิตภัณฑ์สินค้า
Product    การบริการ
Product    โครงการอ้างอิง
Product    ติดต่อเรา
Product แหล่งความรู้
Office
   : 02-722-6500
Mobile
   : 081-3357680
     : 081-9219588
Fax    : 02-722-6540
E-Mail  
  mongkon@enzatech.com
  sompong@enzatech.com
ประวัติบริษัท
บริษัท เอ็นซาเทค จำกัด ก่อตั้งในปี พุทธศักราช 2550 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีความรู้ ประสบการณ์สูงในสายงาน ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอากาศ ที่มีความมุ่งหวังในการรับผิดชอบต่อสังคมสูงสุด ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัท ฯ ได้เข้าร่วมในธุรกิจวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ด้วยความรู้ ฐานข้อมูล พร้อมกับเทคโนโลยีและสินค้าที่ทันสมัย พร้อมทั้งวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่อนาคตด้วยการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม กับเงินลงทุนอย่างได้ประสิทธิผลคุ้มค่าสูงสุด
  สนับสนุนโดย คุณ มงคล และ คุณ สมพงษ์ จัดสร้างโดย หลานหลวงเซอร์วิส